• کد پستی: 53817-66138

  • 08733224894-98
  • کردستان،سنندج، خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی

Image Image
Image
علی اکبر عبدالملکی
دبیر شورای
درباره شورای

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است.

  • جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
  • محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، ...ایران است.
  • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورای میباشد.)
آخرین اخبار

اخبار شورای گفتگو استان کردستان

شما با کلیک بروری این بخش به آرشیو اخبار این واحد دسترسی خواهید داشت.مشاهده آرشیو اخبار.

اتاق بازرگانی سنندج

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (۷۵) این قانون، شورای گفت‌و‌گو “به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط”، تشکیل شد.

Image
Image Image

دبیرخانه شورای گفت و گو

همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی است تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.

شوراهای گفت و گوی استانی

همزمان با شکل گیری شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح ملی، شوراهاي گفت‌وگوي استاني نيز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق های بازرگانی استانی، درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.

پایش شورای استانی

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به طور منظم عملکرد 31 شورای استانی را پایش می کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت و گو در هر استان را تعیین می نماید. سپس نمرات و رتبه های احصاء شده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به طور منظم به رئیس جمهور وقت گزارش می شود.

اتاق بازرگانی سنندج

صورت جلسات شوری گفتگو

اق بازرگانی سنندج

مسائل از 4 طریق به دبیرخانه شورا راه می‌یابد:

اتاق بازرگانی سنندج

دانلود بروشور معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار.

گالری تصاویر

گالری تصاویر اتاق شورای گفتگو و بخش خصوصی