• کد پستی: 53817-66138

  • 08733224894-98
  • کردستان،سنندج، خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی

پرسنل شوری گفتگو

پرسنل شوری گفتگو

اعضای شورای استانی

الف- دولت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

آقای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3

آقای

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

4

آقای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

5

آقای 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

6

آقای

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

7

آقای

دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان

ب- مجلس شورای اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای

نماینده مجلس

2

جناب آقای

نماینده مجلس

3

جناب آقای

نماینده مجلس

4

جناب آقای

نماینده مجلس

 

ج- قوه قضائیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

2

آقای

دادستان مرکز استان

 

د- شهرداری و شوراها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای

شهردار مرکز استان

2

آقای

رئیس شورای اسلامی استان

هـ- تعاونی و خصوصی

(رؤسای اتاق ها)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

2

آقای

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

3

آقای

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

 

 

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

2

آقای

رئیس انجمن مدیران صنایع استان  کردستان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

3

سرکارخانم

رئیس کانون زنان بازرگان استان  کردستان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

4

آقای

رئیس کنسرسیوم نفت و گاز

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

5

آقای

رئیس انجمن غلات استان  کردستان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

6

آقای

مدیر عامل شرکت صنعتی-تولیدی افزار کیمیای  کردستان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

7

آقای

رئیس خانه فرهنگ جاودان

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26

8

آقای

مدیر عامل شرکت پارس محزون

تاریخ شروع عضویت : 1401/03/26