00000+

تعداد دوره ها

000000+

تعداد شرکت کنندگان

00000+

تعداد محتوی دوره ها

000%

تعداد گواهی صادر شده

دوره های فعال در سامانه

در این بخش دوره های که در حال برگزاری میباشد قابل مشاهده میباشد.

آشنایی با بازار هدف صادراتی و شناسایی قوانین تجارت با عمان
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با بازار هدف صادراتی و شناسایی قوانین تجارت با عمان

 • تاریخ شروع: سه شنبه مورخ 8 اسفندماه 1402 - واریزی مبلغ 1000000 ریال (معادل صد هزار تومان)
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با بازار هدف صادراتی و شناسایی قوانین تجارت کشور کویت
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با بازار هدف صادراتی و شناسایی قوانین تجارت کشور کویت

 • تاریخ شروع: دوشنبه 16 بهمن ماه 1402- هزینه ثبت نام :2000000 ریال به شماره کارت 6104338631443930
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
هوش مالی در خدمات پس از فروش امور مشتریان
خرید/ثبت نام
0 ریال

هوش مالی در خدمات پس از فروش امور مشتریان

 • تاریخ شروع: شنبه مورخ 30 دیماه 1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی

 • تاریخ شروع: پنجشنبه مورخ 21 دیماه 1402- ساعت 15
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با چالش و راهکارها در قانون کار
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با چالش و راهکارها در قانون کار

 • تاریخ شروع: چهارشنبه مورخ 20 دیماه 1402- راس ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
هوش مالی
خرید/ثبت نام
0 ریال

هوش مالی

 • تاریخ شروع: یکشنبه, 10 دی, 1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با شیوه اداره جلسات برای مدیران
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با شیوه اداره جلسات برای مدیران

 • تاریخ شروع: چهارشنبه مورخ 29 آذرماه 1402 ساعت 16:00 الی 20:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
فراخوان مربی کارآفرینی ویژه کودک و نوجوان - جوانان 20 تا 30 سال فعال در حوزه کارآفرینی .
خرید/ثبت نام
0 ریال

فراخوان مربی کارآفرینی ویژه کودک و نوجوان - جوانان 20 تا 30 سال فعال در حوزه کارآفرینی .

 • تاریخ شروع: موعد ثبت نام : تا پایان وقت اداری پنجشنبه 7 دیماه 1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
قانون مبارزه با قاچاق کالا
خرید/ثبت نام
0 ریال

قانون مبارزه با قاچاق کالا

 • تاریخ شروع: یکشنبه مورخ 12 آذر ماه 1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی

 • تاریخ شروع: سه شنبه مورخ 14 آذر ماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی

 • تاریخ شروع: سه شنبه مورخ 14 آذر ماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
اصول و مبانی تشریفات و میزبانی
خرید/ثبت نام
0 ریال

اصول و مبانی تشریفات و میزبانی

 • تاریخ شروع: یکشنبه, 17 دیماه , 1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
اینترنت، مبانی کامپیوترو ویندوز
خرید/ثبت نام
0 ریال

اینترنت، مبانی کامپیوترو ویندوز

 • تاریخ شروع: یکشنبه مورخ 3 دیماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با شیوه اداره جلسات برای مدیران
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با شیوه اداره جلسات برای مدیران

 • تاریخ شروع: چهارشنبه مورخ 29 آذرماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی

 • تاریخ شروع: سه شنبه مورخ 14 آذر ماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با ابزارهای تحلیل و مطالعه بازار صادراتی ITC
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با ابزارهای تحلیل و مطالعه بازار صادراتی ITC

 • تاریخ شروع: دوشنبه 4 و سه شنبه 5 دیماه 1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آیین دادرسی مالیاتی
خرید/ثبت نام
0 ریال

آیین دادرسی مالیاتی

 • تاریخ شروع: 6 دیماه 1402 - ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
اینکوترمز
خرید/ثبت نام
0 ریال

اینکوترمز

 • تاریخ شروع: یکشنبه 19 آذر ، دوشنبه 20 آذر ماه 1402، ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
دوره گمرکی و ترخیص کالا
خرید/ثبت نام
0 ریال

دوره گمرکی و ترخیص کالا

 • تاریخ شروع: روز چهارشنبه مورخ 22 آذر ماه 1402، ساعت 9:00 صبح
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
قانون مبارزه با قاچاق کالا
خرید/ثبت نام
0 ریال

قانون مبارزه با قاچاق کالا

 • تاریخ شروع: یکشنبه مورخ 12 آذر ماه 1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
کاربرد فیس بوک در تجارت
خرید/ثبت نام
0 ریال

کاربرد فیس بوک در تجارت

 • تاریخ شروع: دوشنبه مورخ 6 آذر ماه 1402 . ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با قرارداد کار و شرایط کار
خرید/ثبت نام
0 ریال

آشنایی با قرارداد کار و شرایط کار

 • تاریخ شروع: سه شنبه , 23 آبان,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
چگونگی سنجش و تحلیل محیط کسب و کار
خرید/ثبت نام
0 ریال

چگونگی سنجش و تحلیل محیط کسب و کار

 • تاریخ شروع: دوشنبه, 22 آبانماه , - 1402 - ساعت : 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
وبینار تخصصی نکات کاربردی و مهم در نرم افزار اکسل
خرید/ثبت نام
0 ریال

وبینار تخصصی نکات کاربردی و مهم در نرم افزار اکسل

 • تاریخ شروع: سه شنبه 2 آبان ,1402 -- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
وبینار تخصصی نکات کاربردی و مهم در نرم افزار اکسل
خرید/ثبت نام
0 ریال

وبینار تخصصی نکات کاربردی و مهم در نرم افزار اکسل

 • تاریخ شروع: یکشنبه 30 مهر ,1402 -- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
برنامه ریزی ، طراحی و تحلیل محیط کسب و کار
خرید/ثبت نام
0 ریال

برنامه ریزی ، طراحی و تحلیل محیط کسب و کار

 • تاریخ شروع: دوشنبه, 24 مهر,1402- ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آموزش مسئولیت حقوقی مدیران شرکتهای تجاری
خرید/ثبت نام
0 ریال

آموزش مسئولیت حقوقی مدیران شرکتهای تجاری

 • تاریخ شروع: چهارشنبه, 19 مهر,1402 - ساعت 15:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن
خرید/ثبت نام
0 ریال

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن

 • تاریخ شروع: سه شنبه , 18 مهر,1402- لطفا لینک دوره همان روز دوشنبه مورخ 17 مهر استفاده شود
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با فرصت های تجاری قطر
خرید/ثبت نام
2000000 ریال

آشنایی با فرصت های تجاری قطر

 • تاریخ شروع: سه شنبه, 21 شهریور,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
دوره آموزشی توجیهی کارت بازرگانی
خرید/ثبت نام
5000000 ریال

دوره آموزشی توجیهی کارت بازرگانی

 • تاریخ شروع: دوشنبه مورخ 20 شهریور ماه 1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آشنایی با ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی
خرید/ثبت نام
30000000 ریال

آشنایی با ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی

 • تاریخ شروع: چهارشنبه 5 مهرماه ، پنجشنبه 6 مهرماه 1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
ضمانت نامه‌های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن
خرید/ثبت نام
0 ریال

ضمانت نامه‌های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن

 • تاریخ شروع: دوشنبه مورخ 17 مهرماه 1402 . ساعت 16:00
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
آموزش سامانه بهین یاب
خرید/ثبت نام
0 ریال

آموزش سامانه بهین یاب

 • تاریخ شروع: چهارشنبه, 05 مهر ,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
ترفندهای لینکدین
خرید/ثبت نام
0 ریال

ترفندهای لینکدین

 • تاریخ شروع: سه شنبه, 04 مهرماه ,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
نکات کاربردی تن گفتار و هنر مذاکره
خرید/ثبت نام
0 ریال

نکات کاربردی تن گفتار و هنر مذاکره

 • تاریخ شروع: یکشنبه, 12 شهریور,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
نکات کاربردی هوش مصنوعی در بازاریابی و فروش
خرید/ثبت نام
0 ریال

نکات کاربردی هوش مصنوعی در بازاریابی و فروش

 • تاریخ شروع: چهارشنبه, 08 شهریور,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
 آشنایی با ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی در تجارت خارجی (تئوری - عملی )
خرید/ثبت نام
30000000 ریال

آشنایی با ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی در تجارت خارجی (تئوری - عملی )

 • تاریخ شروع: چهارشنبه 5 مهر، پنجشنبه 6 مهر ماه 1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت 2
خرید/ثبت نام
0 ریال

ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت 2

 • تاریخ شروع: چهارشنبه, 25 مرداد,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت
خرید/ثبت نام
0 ریال

ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت

 • تاریخ شروع: چهارشنبه 25 مرداد,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی
مدیریت استراتژیک در صادرات
خرید/ثبت نام
0 ریال

مدیریت استراتژیک در صادرات

 • تاریخ شروع: یک شنبه, 15 مرداد,1402
اتاق بازرگانی سنندج

واحد آموزش اتاق

دارای گواهی

باید بر سرمایه‌گذاری مشترک در مزیت‌های تولیدی ایران و عراق تمرکز کرد

اساتید همکار با اتاق سنندج

در این بخش لیست اساتید همکار و مدعو را مشاهده خواهید نمود.

واحد آموزش به چه برنامه های کمک میکند.

شما با شرکت در دوره های آموزشی اتاق میتوانید به رویکردهای مطرح شده زیر آشنا شوید و به آنها دست یابید.

واحدآموزش اتاق بازرگانی سنندج

با برگزاری مستمر دوره های آموزش به همه اعضای اتاق کمک میکند. تا آموزشهای را در رابطه با حرفه خود داشته باشند. و با انواع قوانین و راه حلهای مالی و اقتصادی و بازرگانی آشنا شوند.

 • آشنایی با قوانین مالیاتی
 • آشنایی با نحوه بازاریابی
 • استفاده از سکوهای مرزی
 • قوانین تجارت بین الملل
Enrolled
Shape

کارت بازگانی

خدمات و فواید کارت

مالیات

بهرمندی از تخفیف و بخشودگی

بازارچه مرزی

آشنایی با قوانین صادرات و واردات

Shape

اخبار واحد آموزش

اخبار و اطلاعیه های ویژه واحد آموزش اتاق بازرگانی سنندج