اساتیدی که مارا همراهی میکنند

دکتر مرتضی جوانمردی
مدرس دانشگاه

وکیل پایه یک دادگستری
رئیس مرکز داوری تاق ایران-دفتر سنندج

دکتر مظفر ناصری‌
استاد دانشگاه

دکتری بازاریابی بین ملل
نماینده وزیر صمت در گمرک

حـسن عـلاوش
مدرس رسمی اتاق ایران

کارشناس ارشد مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

دکتر مازیار قاسم زاده
مدرس رسمی اتاق ایران

نویسنده، مدرس دانشگاه
مشاور مدیریت بازاریابی و فروش

دکتر سید جلال ابراهیمی
مدرس دانشگاه

مشاور اقتصادي مناطق ازاد حوزه ترکيه
دبير کل و عضو هيات مديره بازرگاني ايران و ترکيه

دکتر سید حسن افتخاریان‌
استاد دانشگاه

دبير کل و عضو هيات مديره بازرگاني ايران و ترکيه
مدير پروژه هاي ايجاد توسعه کنسرسيوم و شرکتهاي مديريت صادرات د سازمانهاي توسعه تجارت ايران

دکتر وحید خدری کیا
مدرس رسمی اتاق ایران

مشاور عالي مديريت، بازاريابي و فروش
مدرس تخصصي بازاريابي و فروش و تحليل بازار

مینا علاوش
مدرس رسمی اتاق ایران

مدرس رسمی دروس حرفه ای کسب و کار به زبان انگلیسی
مشاور کلینیک عارضه یابی