Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

About

10k+

پرسنل و کارکنـــان این کمیسیــون

About
img
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و تجارت سنندج

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

استان کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست‌محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده.

بیشتر جنگل‌های استان در اطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده و بعد از جنگل‌های شمال کشور در درجهٔ دوم اهمیت قرار دارد.

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

اخبار سامانه

icon

درباره ما...

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

مشاهده...
Image
img
img
img
پرسنل و همکاران
img
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و تجارت سنندج

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

نکته

استان کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست‌محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده.

نکته

بیشتر جنگل‌های استان در اطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده و بعد از جنگل‌های شمال کشور در درجهٔ دوم اهمیت قرار دارد.

نکته

معروف‌ترین درختان جنگلی این جنگل‌ها بلوط، گلابی، گردو، سیب وحشی، پسته وحشی، زالزالک، آلبالو جنگلی، نارون، افرا و درخت‌هایی مانند گز و بید وحشی در کنار رودخانه است.

نکته

محورهای توسعه صنعتی استان توسعه صنایع صادرات محور، پیگیری و حمایت از طرح های صنعتی پیشران و اشتغالزا میباشد.

img
img
img
کمیسیونهای اتاق بازرگانی سنندج

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی
سنندج

با بیش از ۵ کمیسیون تخصصی در حوزه های مختلف سعی در بررسی مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات فعالان اقتصادی میباشد.

img
کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

صورت جلسات

کمیسیون کشاورزی، محیط زیست

گالری تصاویر