اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

برای عبور از عواقب خطرناک بحرانهای احتمالی اقتصادی نیاز به حضور و حمایت همه جانبه نظام قضائی داریم.

کمیته تخصصی شناسایی و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی در دادگستری کردستان تشکیل می شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در نشست با مدیران تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی کردستان خبر از تشکیل کارگروه تخصصی شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری و تدوین راهکارهای حل موانع ادامه فعالیت این واحدها داد.

دکتر رضا اعظمی گفت: تحمیل جنگ اقتصادی ابرقدرتها بر ایران، وقوع پدیده خشکسالی و ظهور برخی بحرانهای جهانی سبب بروز مشکلاتی برای فعالین و بنگاههای اقتصادی کشور شده که برای حل این مشکلات نیاز به عزم ملی و حرکت جهادی داریم.

وی افزود: زمانی که آسیب دیدگی واحدهای اقتصادی به اوج برسد میزان جرایم و شکایات متاثر از چک برگشتی، ناتوانی در ایفای قرارداد و بیکاری نیروی کارنیز افزایش می یابد به این علت ضرورت دارد همه نهادهای حاکمیتی در قالب برنامه های جامع نسبت به حل مشکلات واحدهای اقتصادی اقدام کنند تا روند توسعه و اشتغال آسیب نبیند.

اعظمی تصریح کرد: پیشگیری از مشکلات بنگاههای اقتصادی بسیار آسان است و عواقب مثبت آن موجب ایجاد انظباط اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه بنابر جایگاه قانونی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت توسعه پایدار اقدام به تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نموده تا از این طریق در راستای حل مشکلات واحدهای اقتصادی اقدام نماید، بر این اساس پیشنهاد می شود تا کارگروه تخصصی بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای حل موانع تولید با حضور تشکلهای صنفی و تخصصی بخش خصوصی و با محوریت اتاق بازرگانی سنندج تشکیل شود.

این مقام مسئول اذعان کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس پیشنهادات این کارگروه در راستای حل مشکلات برنامه ریزی کرده و احکام این نهاد برای همه ارگانها لازم الاجراست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تاکید بر الزام حمایت قوه قضائیه از فعالیتهای اقتصادی گفت: شرایط داخلی و خارجی موجب ایجاد موانع و مشکلات بزرگی برای فعالیت اقتصادی در کشور شده که برای عبور از عواقب خطرناک بحرانهای احتمالی اقتصادی نیاز به حضور و حمایت همه جانبه نظام قضائی داریم.

سید کمال حسینی افزود: بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی به علت شرایط ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی ایجاد شده و فعال اقتصادی هیچ نقشی در آن ندارد که برای حمایت از ادامه تولید و تجارت نیاز به همکاری همه دستگاههای حاکمیتی دارد که نقش قوه قضائیه در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه اظهار کرد: اتاق بازرگانی سنندج با اتکاء به جایگاه قانونی و امکانات و تجارب خاص خود آماده همکاری با همه نهادها و تشکلهای حاکمیتی و خصوصی برای حل موالنع تولید است.